Plán udržitelné mobility

Brožura pro odborníky na městské plánování, dopravu a urbanismus, ale také pro politiky.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha vytvořilo Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Dopravu řeší jako celek, neodtrhává od sebe její jednotlivé druhy, ale naopak se snaží využít předností každého z nich a zdůrazňuje jejich vzájemnou provázanost. Plán zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou, ale také zásobování. Naše brožura tento plán představuje odborné veřejnosti. Seznamuje rovněž s různými scénáři a vizemi mobility, dopravní politikou Prahy a jejími strategickými cíli. Důležitou součástí je také seznam 30 skupin opatření, která jsou nutná pro udržení alespoň stávající úrovně dopravního systému, i těch výrazně zvyšujících kvalitu a udržitelnost dopravy v metropoli.