ArRevue

Časopis pro zaměstnance Arriva Transport Česká republika

Arriva

Magazín autobusového a vlakového dopravce přináší zaměstnancům kvalitní čtení o firmě i o světě kolem. Jeho součástí jsou rozhovory s vrcholovými manažery i běžnými zaměstnanci, stejně jako představení aktuálního dění uvnitř společnosti. Velký prostor je věnován tematice dopravy, cestování, ale i kultury a gastronomie.

Vychází třikrát ročně.

Pro společnost Arriva též připravujeme firemní newslettery a další publikace.